Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

QUYẾT ĐỊNH SỐ 862/QĐ-BKHCN PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ HÀNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN ĐỀ ÁN 844, BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2023

Ngày 10/5/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 862/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ hàng năm, định kỳ thuộc Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025" (Đề án 844), bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 862/QĐ-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về danh mục nhiệm vụ và phương thức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện các nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án 844 bắt đầu thực hiện từ năm 2023.

Download (1.535KB)
Tài liệu khác

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp