Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Các bài viết hướng dẫn

THÔNG BÁO TIỆP NHẬN ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HÀNG NĂM, ĐỊNH KỲ THUỘC ĐỀ ÁN 844 THỰC HIỆN TỪ NĂM 2020

25/02/2019 0 lượt xem

Các nhiệm vụ được đề xuất sẽ là "đề bài" để các tổ chức xây dựng dự án hỗ trợ khởi nghiệp trong giai đoạn năm 2020 và nhận kinh phí từ Đề án 844.
Xem chi tiết

Hướng dẫn các đơn vị tham gia vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí

19/09/2018 563 lượt xem

Nhằm hỗ trợ quá trình hoàn thiện hồ sơ trong vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí, thuộc đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Văn phòng Đề án 844 gửi tới các đơn vị tài liệu tham khảo và một số lưu ý, cụ thể như sau:
Xem chi tiết

Đăng ký nhận tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 năm 2019

06/09/2018 635 lượt xem

Nhằm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoàn thành hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844) bắt đầu từ năm 2019, Văn phòng Đề án 844 tạo điều kiện cho các đơn vị đăng ký thời gian nhận tư vấn từ các đại diện của Ban điều hành Đề án 844
Xem chi tiết

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp