Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Các bài viết hướng dẫn

Hướng dẫn các đơn vị tham gia vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí

19/09/2018 660 lượt xem

Nhằm hỗ trợ quá trình hoàn thiện hồ sơ trong vòng đánh giá thuyết minh và thẩm định kinh phí, thuộc đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844) bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Văn phòng Đề án 844 gửi tới các đơn vị tài liệu tham khảo và một số lưu ý, cụ thể như sau:
Xem chi tiết

Đăng ký nhận tư vấn hoàn thiện hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 844 năm 2019

06/09/2018 733 lượt xem

Nhằm hỗ trợ các đơn vị trong quá trình hoàn thành hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc đề án "Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia" (Đề án 844) bắt đầu từ năm 2019, Văn phòng Đề án 844 tạo điều kiện cho các đơn vị đăng ký thời gian nhận tư vấn từ các đại diện của Ban điều hành Đề án 844
Xem chi tiết