Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Đổi mới và sáng tạo mở - Chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Trên con đường phát triển mạnh mẽ, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện của nhiều yếu tố mới, trong đó có khái niệm mang tính khai phá: đổi mới và sáng tạo mở. Đây không chỉ là một triết lý mà còn là chìa khóa quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của các startups trong hệ sinh thái khởi nghiệp ngày nay.

Khái niệm quen thuộc nhưng chưa được hiểu kỹ

Đã có khá nhiều doanh nghiệp tiếp cận được với khái niệm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Dữ liệu khảo sát cho thấy gần 90% các doanh nghiệp hiểu biết một phần hoặc hơn về khái niệm đối mới sáng tạo. Trong đó, đa phần doanh nghiệp cho rằng họ hiểu biết một phần hoặc tương đối nhiều về khái niệm trên.

Hình 1: Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thực trạng tương tự đối với câu hỏi hiểu biết của doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo mở. Chỉ 1,31% doanh nghiệp được hỏi là hoàn toàn không hiểu biết gì về đổi mới sáng tạo mở và 16,34% trả lời chỉ hiểu biết ít. Có thể thấy, khái niệm này đã trở nên phổ biến trong cộng đồng khởi nghiệp.

Hình 2: Mức độ hiểu biết của doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo mở

 

Tuy nhiên, tỷ lệ các doanh nghiệp hiểu biết rõ về hai khái niệm trên đều không nhiều. Với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chỉ 23,53% doanh nghiệp nhận định họ hiểu biết thực sự rõ, trong khi đó tỷ lệ hiểu biết rõ với đổi mới sáng tạo mở chỉ chiếm 15,03%.

Hiểu rõ tầm quan trọng để ứng dụng thực tiễn

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là quá trình sáng tạo và triển khai các ý tưởng mới, sản phẩm hoặc dịch vụ có tính đột phá, thường được tạo ra bởi các doanh nhân và nhóm nhỏ có tinh thần sáng tạo. Đây là quá trình bao gồm việc áp dụng cách tiếp cận độc đáo, khác biệt và có tính đột phá trong giải quyết các vấn đề hiện tại hoặc tạo ra giải pháp mới cho thị trường. Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường liên quan chặt chẽ đến việc tạo ra giá trị mới, sáng tạo, hoặc cải tiến sản phẩm/dịch vụ để đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng trên thị trường.

Đổi mới sáng tạo mở là việc tận dụng tối đa các nguồn lực, thông tin và ý tưởng có sẵn thông qua sự hợp tác, chia sẻ và sự mở cửa thông tin. Đây là một triết lý hoạt động mà không bị ràng buộc bởi ranh giới hoặc giới hạn, khuyến khích mọi người tham gia vào quá trình sáng tạo và đổi mới. Đổi mới sáng tạo mở tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin, kiến thức, và ý tưởng giữa các cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Nó không chỉ tạo ra một môi trường linh hoạt để học hỏi và phát triển, mà còn khuyến khích sự đóng góp và giao lưu ý tưởng, từ đó tạo ra một nguồn lực sáng tạo mạnh mẽ và tiềm năng phát triển.

Tính đến hiện nay, việc thúc đẩy đổi mới và sáng tạo mở đã trở thành một cơ hội và thách thức đối với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Không chỉ là việc mở cửa thông tin, mà còn là việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho việc chia sẻ và hợp tác, cũng như tạo ra môi trường linh hoạt để thử nghiệm ý tưởng. Sự đổi mới và sáng tạo mở không chỉ tạo ra cơ hội cho việc mở rộng kinh doanh và tạo ra sản phẩm dịch vụ mới, mà còn tạo ra sự cạnh tranh bền vững cho các startups. Việc chia sẻ thông tin và hợp tác có thể giúp họ tránh được những sai lầm và tận dụng cơ hội phát triển.

Viễn cảnh trong tương lai

Đổi mới và sáng tạo mở đang trở thành yếu tố quyết định nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Việc xây dựng một cộng đồng mở cửa thông tin và ý tưởng không chỉ tạo ra cơ hội mà còn định hình tương lai rực rỡ cho sự phát triển bền vững của ngành khởi nghiệp tại đất nước này. Trong tương lai, đổi mới và sáng tạo mở có thể trở thành động lực chủ đạo thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Việc tạo ra một môi trường cởi mở và hỗ trợ sẽ giúp các startups tiếp cận nguồn lực cần thiết để thành công.

_________________________

Khảo sát được thực hiện bởi Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Startup Vietnam Foundation, Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, MSD Vietnam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững - MSD United Way Việt Nam..

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Dương Ngọc Ánh - phụ trách Truyền thông Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ, email: anhdn@most.gov.vn, điện thoại: 0966.909.903.

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp