Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Hội thảo quốc gia "Định hướng nội dung hoạt động Đề án hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025"

 
Hội thảo diễn ra nhằm định hướng hoạt động Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được sửa đổi, bổ sung theo quyết định 188. Đồng thời lấy ý kiến góp ý về cơ chế tài chính triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với tình hình thực tế triển khai tại các địa phương, đơn vị để tổng hợp báo cáo Ban điều hành đề án 844 trình Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian: 8h00 - 17h00, thứ 6 ngày 26/11/2021
Hình thức: trực tuyến kết hợp trực tiếp
Xem lại hội thảo tại ĐÂY.

Hội thảo tổ chức bởi Văn phòng Đề án 844 và các đơn vị đồng hành dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ.

---------------------------
VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN 844
📞 +84336138156 (Quỳnh Trang)
✉️ vanphongdean844@most.gov.vn
🌐 http://dean844.most.gov.vn

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp