Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

KÊU GỌI THAM GIA KHẢO SÁT CHỦ THỂ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐMST 2023

Kính gửi Quý đơn vị,

 

Văn phòng Đề án 844 (Bộ Khoa học và Công nghệ), phối hợp cùng Startup Vietnam Foundation, Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP, MSD Vietnam và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững - MSD United Way Việt Nam triển khai triển khai: “Khảo sát về tình hình chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023” với đối tượng chính là các startup, cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh/Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cơ quản quản lý Nhà nước/Địa phương.
 

Khảo sát nhằm cập nhật và đánh giá tình hình hoạt động của các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Văn phòng Đề án 844 trân trọng kính gửi các quý đơn vị có thể dành chút thời gian tham gia khảo sát quan trọng này. Bằng việc làm trên, Quý đơn vị góp phần hỗ trợ Văn phòng Đề án 844 trong việc hiểu rõ hơn thực trạng hoạt động và nhu cầu mong muốn được hỗ trợ của Quý đơn vị, từ đó là cơ sở để Văn phòng tiến hành xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động định hướng và hỗ trợ phát triển các chủ thể trong hệ sinh thái ĐMST. Sự đóng góp của Quý đơn vị rất quan trọng và quý giá với chúng tôi.
 

📅 Thời gian: 24/8 - 30/10

📍 Tham gia khảo sát tại Form khảo sát online:

Startup: https://forms.gle/svWEEbGsHXhjEtPs8

Cơ sở ươm tạo: https://forms.gle/78yBueqBCumDNWrs8

Tổ chức thúc đẩy kinh doanh/Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: https://forms.gle/xS3RoMb52xDTtY8w7

Cơ quan quản lý Nhà nước/Địa phương: https://forms.gle/Z7ufCqyBkFMuFYHJ6
 

Tham gia khảo sát, Quý đơn vị có cơ hội nhận được những phần quà sau:

  • Tín dụng Amazon Web Service  lên tới 100.000 USD

  • Ưu đãi sử dụng dịch vụ của Ladipage Việt Nam - Nền tảng làm Landing page phổ biến #1 Việt Nam

  • Các phần quà đến từ đơn vị Mua trước Trả sau - chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp, cá nhân và nhiều phần quà giá trị khác….

Mọi thông tin Quý đơn vị cung cấp hoàn toàn nhằm mục đích phi lợi nhuận và phục vụ các nghiên cứu quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo.

Hãy chung tay góp sức xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam !

 


Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp