Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

KHẢO SÁT

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG KẾT NỐI HST KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ NHU CẦU HỖ TRỢ CỦA CÁC STARTUP, CHUYÊN GIA, CỐ VẤN VÀ CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

Trong xu hướng phát triển nhanh chóng của nền công nghệ thế giới, Chính phủ coi khởi nghiệp sáng tạo là một trong những mục tiêu cấp quốc gia nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy các ý tưởng phát triển để có thể trở thành những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Trong đó, xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh và thành lập các Trung tâm Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là một trong những chính sách nổi bật.

 

Hà Nội là nơi hội tụ rất nhiều các yếu tố để trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo với khoảng 1,000 startup, gần 500 chuyên gia (476) và 60 tổ chức hỗ trợ. Đồng thời, cũng là trung tâm văn hóa - giáo dục - chính trị, là nơi tập trung nhiều trường Đại học lớn với hơn 119 trường Đại học, Cao đẳng và Học viện phát triển mạnh có vị thế hàng đầu trong nước và uy tín quốc tế. Nhiều chương trình hỗ trợ từ Chính phủ như Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025", Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”, Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” và UBND Thành phố Hà Nội như Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”, Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020”, Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025” (Đề án 4889) đã ra đời và tác động mạnh mẽ đến hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố trong những năm qua. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc triển khai Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2025” (Đề án 4889), nhằm đánh giá những tác động của các chương trình hỗ trợ từ Chính phủ, Bộ, Ngành và thành phố Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội) phối hợp với Ban Truyền thông Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ) và nhóm chuyên gia trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam tiến hành khảo sát thực trạng kết nối HST khởi nghiệp sáng tạo và nhu cầu hỗ trợ của các startup, chuyên gia, cố vấn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Các kết quả của khảo sát được sử dụng để: 

- Xây dựng Báo cáo Đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Nội 

- Hỗ trợ và tham mưu cho lãnh đạo Thành phố trong việc xây dựng chính sách và dự án để hỗ trợ các startup, chuyên gia, cố vấn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn. 

 

Quyền lợi khi tham gia khảo sát:

Tham gia khảo sát, các doanh nghiệp/startup, chuyên gia, cố vấn/huấn luyện viên và các tổ chức sẽ nhận được phần quà là các gói dịch vụ, voucher hấp dẫn bao gồm:

- SlimSoft: Gói dịch vụ về digital marketting và quản trị doanh nghiệp

- Wiziin: Gói dịch vụ về công cụ quản lý vốn, hỗ trợ nguồn vốn qua thẻ tín dụng trị giá 5000$, voucher khuyến mại sử dụng co-working space

- SAPO: Gói dịch vụ hỗ trợ quản lý đơn hàng, nhắc nợ tự động

 

Ngoài ra, thông tin quý vị/quý đơn vị chia sẻ sẽ được LƯU GIỮ TRONG HỆ THỐNG cơ sở dữ liệu của cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ. 

 

Trên cơ sở đó, giúp ƯU TIÊN TIẾP CẬN GẦN HƠN đến các gói hỗ trợ, dự án, chương trình từ Đề án 4889/QĐ-UBND thành phố Hà Nội, Đề án 844/QĐ-TTg, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội (Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội).

 

Thông tin chi tiết về các quyền lợi tham gia và cách thức tham gia khảo sát, vui lòng truy cậphttps://hotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/khao-sat 

 

Thời gian tham gia khảo sát: 22/8 - 30/10/2022

 

—--------------------------------------

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Tel: 024) 22392919 

Website: http://www.hanoi-sme.vn 

Email: hotrodnnvvhanoi@gmail.com

Bình luận Facebook

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp