Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC)

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC)

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Năm thực hiện nhiệm vụ: Năm 2019

Nhiệm vụ thực hiện: Liên kết khai thác nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ

Hoạt động triển khai:

Nội dung 1: Khảo sát, thu thập, đánh giá thực trạng và nhu cầu của các làng nghề cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong lĩnh vực liên quan đến dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ Công việc 1: Tổ chức hội thảo khoa học nhằm khảo sát thực trạng các làng nghề và khả năng cung cấp của doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST (10 tỉnh thành phía Bắc)
Nội dung 2: Sàng lọc, lựa chọn các mô hình, sản phẩm, các doanh nghiệp ĐMST phù hợp và tiềm năng Công việc 1: Tổ chức đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị tiềm năng
Nội dung 3: Thiết kế các chương trình đào tạo và huấn luyện nâng cao năng lực cho các nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST đã được lựa chọn và phân loại Công việc 1: Nâng cao năng lực, huấn luyện các nhóm doanh nghiệp ĐMST tiềm năng
Nội dung 4: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST nhằm tăng cường tính liên kết và sức cạnh tranh cho các nhóm doanh nghiệp ĐMST tiềm năng
Công việc 1: Tổ chức đoàn chuyên gia công tác giới thiệu mô hình hoạt động điển hình thành công trên thế giới, thu thập dữ liệu thông tin và ký kết hợp tác. Kết nối giữa tổ chức hỗ trợ ĐMST trên thế giới (Nhật Bản) với Việt Nam. (3 người x 5 ngày)
Công việc 2: Đề xuất các mô hình phát triển các doanh nghiệp theo nhóm ngành dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ
Công việc 3: Kết nối giữa các nhóm doanh nghiệp ĐMST có tiềm năng trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ với các doanh nghiệp/ hiệp hội, tổ chức, địa phương… để quảng bá sản phẩm.
Nội dung 5: Tổ chức 01 sự kiện khởi nghiệp ĐMST có tác động tích cực đến xã hội trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ Demoday kết hợp với Impact Techfest.

Thông tin đơn vị
Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC)

Địa chỉ đơn vị: 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-39336570
Website: http://www.nacentech.vn
Email: office@ntbic.com

Các đơn vị liên quan

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa

Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Công ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam (Innovatube)

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình VN

Công ty CP Truyền thông đa phương tiện NetViet

Báo Công thương

Công ty CP Truyền thông Thiên Lộc

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp