Bộ khoa học & công nghệ

Đề án Hỗ trợ HST khởi nghiệp ĐMST đến năm 2025

Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa Học và Công nghệ, hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Năm thực hiện nhiệm vụ: 2017, 2018, 2019
Nhiệm vụ thực hiện: Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và sự kiện liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các vùng kinh tế 

Thông tin đơn vị:
CỤC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số 39, phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: 024.39440344
Fax: 024.39440146
 

Các đơn vị liên quan

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC)

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ - Trường Đại học Bách Khoa

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NTBIC)

Công ty TNHH Innovatube Solutions Việt Nam (Innovatube)

Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC

Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình VN

Công ty CP Truyền thông đa phương tiện NetViet

Báo Công thương

Công ty CP Truyền thông Thiên Lộc

Mục tiêu dự án

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Hoàn thiện hệ thống pháp lý

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp

Hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp